Školské súťaže

Biblická olympiáda

logo

Fotoalbum

Poradie BO

logo Školské kolo Biblickej olympiády sa tento rok v našej škole uskutočnilo 10. februára 2016. Žiaci 5. až 9. ročníka v ňom porovnávali úroveň svojich vedomostí zo Svätého písma. Konkrétne bola tento rok súťaž zameraná na Prvú knihu Samuelovu a Evanjelium podľa Lukáša. Spoločnou témou vybraných kníh bola „Radosť z Božieho posolstva.“ Po školskom kole nás následne čaká v marci dekanátne kolo dekanátu Spišské Podhradie.

Školské kolo Biblickej olympiády

logo

Fotoalbum

Školské kolo Biblickej olympiády sa tento rok v našej škole uskutočnilo 6. februára 2014. Žiaci 5. až 9. ročníka v ňom porovnávali úroveň svojich vedomostí zo Svätého písma. Konkrétne bola tento rok súťaž zameraná na Knihu Exodus (kap. 1-24), Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Spoločnou témou vybraných kníh bolo „Z tmy do svetla.“ Víťazi zo VI. A nás následne reprezentovali v dekanátnom kole dekanátu Spišské Podhradie.
 
Poradie si môžete pozrieť : TU
Tabulku si môžete pozrieť : TU

Školský šachový turnaj 2013/2014

logo

Fotoalbum

Tajomstvá šachu aj dnes lákajú mnohých ľudí bez obmedzenia veku. Svoje šachové umenie mohli predviesť aj žiaci našej školy. Predposledný novembrový týždeň sa totiž uskutočnil tradičný školský šachový turnaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. stupeň (žiaci 1.–4. ročníka) a II. stupeň (žiaci 5.–9. ročníka).

Konečné poradie


Hviezdoslavov Kubín

Fotoalbum

HK.JPG, 1,8MB
Na počesť nášho veľkého básnika Pavla Országha Hviezdoslava sa konalo dňa 5. a 8. marca 2013 školské kolo v recitačnej súťaži „ Hviezdoslavov Kubín“. Predstavili sa najlepší recitátori z jednotlivých tried. Súťažilo sa v 3. kategóriach Prví dvaja z každej kategórie postupujú na obvodné kolo do Krompách 22.marca 2013.

Viac

 
 
I. Kategória –poézia
 
1. Henrieta Filipová   4. roč
2. Alex Baloga   3B
3. Marko Kožár   3.B
4. Radoslav Kropko   2.A
 
I. Kategória –próza

1. Bianka Ondrušová   3.B
2. Danielka Balogová   4.roč
3. Alexandra Althová   4.roč
4. Tamarka Tomčíková   4.roč

Víťazom srdečne blahoželáme Mgr. Slávka Lazorová

Z II. a III. kategórie sú to títo žiaci:
Z. Staňová, E. Bekeš, E. Olejníková, V. Balogová, S. Kyjovský, D. Zahurančíková,
B. Bialeková, V. Suchá, A. Kandrová, V. Melegová, P. Zekuciová, T. Lorinc

Víťazom srdečne blahoželáme Mgr. Slávka Lazorová, Mgr. Iveta Puchalová


 

Slávik 2013

Fotoalbum

SL.JPG, 1,9MB
Dňa 14.3.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SLÁVIK 2013. Speváci súťažili v prvej kategórii – mladší žiaci (súťažiacich) a v druhej kategórii – starší žiaci (súťažiacich). Tento ročník ľudovej „superstar“ bol bohatý na výber piesní, deti si vyberali naozaj starostlivo, aby pred porotou a svojimi spolužiakmi zažiarili. Všetci zúčastnení podali slušný výkon, avšak porota v zložení Mgr. Jana Filipová, Mgr. Jana Bekešová a Mgr. Mária Fukasová (sr. Chantal) musela vybrať len zopár šťastlivcov, ktorí obsadili prvé tri miesta. Na obvodnú suťaž do Krompách tak postúpia prvé dve miesta za každú kategóriu.

Viac

Výsledky súťaže:
1.Kategória:
1.miesto: Dominika Tondrová,  2.A
2.miesto: Ema Leščániová.  3.A
3.miesto: Annamária Čurillová,  2.A
              Olívia Plačková,  2.A
2. Kategória
1.miesto: Katarína Škotková,   6.tr.
2.miesto: Laura legátová,   4.tr.
3.miesto: Ondrej Šmihuľa,  5.A
              Agnesa Kaľavská,  6.tr.

Všetkým odvážnym spevákom ďakujeme, umiestneným blahoželáme a každému odkazujeme: „Spievajte, spievajte, spievajte!“


 

Biblická olympiáda

Fotoalbum

BO (3).JPG, 2,1MB

Školské kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 14. februára 2013. Pôvodne sa malo konať ešte 7. februára, ale z dôvodu snehovej kalamity a z toho vyplývajúcej neprítomnosti žiakov v škole sa preložilo o týždeň neskôr. Samotná biblická súťaž bola tento rok zameraná na tieto knihy Svätého písma: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov, Evanjelium podľa Matúša. Spoločnou témou vybraných kníh bol Ježišov titul: Syn Dávidov. Za jej priebeh a prípravu bola zodpovedná Mgr. Mária Rybárová (s. Oľga), ktorá otázky pripravovala podieľala sa na jej celkovom organizačnom zabezpečení. Školského kola sa zúčastnili trojčlenné družstvá od piateho do deviateho ročníka. Porotu tvorili: Mgr Eugénia Rybárová – predseda poroty, Mgr. Marta Fukasová.

Tabuľka BO 2012/2013: Pozri

Poradie BO (školské kolo) 2012/2013: Pozri


Medzitriedna futbalová liga (MFL)

Fotoalbum

znak biely MFL.bmp, 489kB Futbalová súťaž, ktorej účastníkmi sú triedy II. stupňa (5.- 9. ročník) v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Pravidelne od vzniku školy sa každoročne koná futbalová súťaž medzi jednotlivými triedami. Od školského roku 2005/06 je názov tejto súťaže Medzitriedna futbalová liga (MFL). Víťaz Medzitriednej futbalovej ligy získava putovný pohár. Pohár venovalo Združenie rodičov pri ZŠ sv. Jána Krstiteľa. Členovia víťazného družstva dostanú medaily. Ocenení sú najlepší strelec, najlepší brankár, najlepšia hráčka, najužitočnejší hráč a najlepší nováčik. Fair play trieda získava trofej. V prvom roku cenami prispel aj Slovenský futbalový zväz.  
 

MFL – konečné poradie v v šk. roku 2012/2013

Víťazná trieda: IX. B
Najlepší strelec: J. Šofranko (VIII. B)
Najužitočnejší hráč: A. Čech (VIII. A)
Najlepší brankár: L. Plačko (VIII. B)
Najlepšia hráčka: S. Pavlíková (VIII. A)
Fair play trieda: VIII. B

Viac informácii nájdete na Facebooku


               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva