Rada školy

Predseda:Mgr. Iveta Puchalová (pedag.zam. ZŠ)


Členovia:

Mgr. Monika Tondrová (pedag.zam. ZŠ)
Jaroslava Forgáčová (pedag.zam. ZUŠ)
Daniela Šterbinská (nepedag.zam.)
Mgr. Mária Škotková (rodič ZŠ)
Ján Mačák (rodič ZŠ)
Slavomír Kandra (rodič ZUŠ)
Marek Lörinc (rodič ZUŠ)
Rastislav Kicko (delegát zriaďovateža)
PaedDr. Jozef Šimurdiak, PhD. (delegát zriaďovateža)
Ing. Radoslav Leščáni (delegát zriaďovateža)

Statut Rady školy CSŠ si môžete pozrie:

TU

               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva