Obvodné súťaže

„Šprincove Krompachy “

logo
Dňa 1.12.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili 12. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy ,, Šprincove Krompachy“. Súťažilo sa v šiestich kategóriách, osobitná kategória próza a osobitná kategória poézia. Reprezentovali nás 9 žiaci: Daniela Bialeková /2.roč./, Lea Ľachová / 3.A/, Anetka Salanciová /3.A/, Nina Krauzová /4.roč./, Tamara Leskovská /4.roč./, Monika Repková /4.roč./, Henrieta Filipová /7.roč./, Viktória Kokoruďová /8.B/, Antónia Petríková /9.roč./.

Viac

Úspešné boli 2 recitátorky v kategórii prózy 1.- 4. ročníka. Víťazkou sa stala Nina Krauzová /4.roč./ a tretie miesto získala Aneta Salanciová /3.A/. Do kategórie ,,Vlastná tvorba“ sa zapojilo 13 žiakov: Nina Krauzová /4.roč./, Timea Kicková /4.roč./, Tamara Leskovská /4.roč./, Denisa Nováková /4.roč./, Patrik Petruška /4.roč./, Karolína Zabielna /4.roč./, Filip Bača /4.roč./, Roland Lesňák /4.roč./, Tea Tomčíková /4.roč./,Damián Ondov /4.roč./, Monika Repková /4.roč./, Lukáš Smik /7.roč./, Ľubomír Kaľavský /7.roč./, Lukáš Smik /7.roč./. Všetci žiaci v tejto kategórii boli ocenení diplomom.Chcem poďakovať úspešným recitátorom, zúčastneným, ale aj žiakom, ktorí sa podieľali v písaní poézie ,, Vlastná tvorba“. Prajem im, aby boli takí aktívni aj počas ďalších ročníkov tejto súťaže.

Mgr. Slávka Lazorová


Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

logo

Fotoalbum

60-ty ročník recitačnej súťaže HK sa uskutočnil v priestoroch ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.
Po kultúrnom programe a slávnostnom príhovore pani riaditeľky Renáty Bašistovej sa najlepší recitátori, víťazi školských kôl HK odobrali do tried, kde prebiehalo obvodné kolo tejto postupovej súťaže. Umelecký prednes bol dobrý, prirodzený a pre porotu zaujímavý.

Viac

Našu školu na okresnom kole budú reprezentovať títo žiaci:
V I. kategórii Nina Krauzová
V II. kategórii Henrieta Filipová
V III. kategórii Vanesa Suchá
Dievčatám, ktoré nás budú reprezentovať 08. 04. 2014 v okresnom kole HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v Spišskej Novej Vsi, držíme prsty.


Slávik 2013

slavik.jpg, 1,9MB
V pondelok 29. apríla 2013, sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola súťaže Slovenský slávik 2013 v Krompachoch. Spev ľudových piesní s hudobným sprievodom, ale i bez neho, tentokrát zaznieval v podaní žiakov štyroch škôl: Základnej školy Komenského 6 Spišské Vlachy, ZUŠ Krompachy, ZŠ Maurerova Kropachy a našej Cirkevnej spojenej školy.

Viac

Súťaž prebiehala v troch kategóriách a v každej z nich sme mali trojčlenné zastúpenie. Naspäť sme neodchádzali s prázdnymi rukami, lebo všetci zúčastnení dostali malú pozornosť a okrem toho štyri dievčatá si odnášali domov diplom.
I. Kategória
Dominika Tondrová   - 2. miesto
Ema Leščániová   – 3. miesto
III. Kategória
Júlia Tondrová   – 1. miesto
Karina Forgáčová   – 3. Miesto
Prvé tri miesta v každej kategórii postupujú na okresné kolo súťaže, a preto víťazkám nielen blahoželáme, ale i držíme palce, aby sa im na súťaži 15. mája v Spišskej Novej Vsi darilo.


Jednota cup - OM v malom futbale žiakov ZŠ

Fotoalbum

DSCF9833.JPG, 924kB Obvodné kvalifikačné kolo v malom futbale žiakov ZŠ sa tento rok konalo dňa 6. mája 2013. Usporiadateľom 2. kvalifikačnej skupiny bola naša škola – v spolupráci so ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy. Zápasy sa odohrali na multifunkčnom ihrisku a všetky rozhodoval Mgr. Vladimír Baloga (ZŠ Komenského 6 Sp. Vlachy). Postupujúcim do okresného finále sa stala naša škola.

Výsledky


               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva