O časopise

Školský časopis SRDCE nás sprevádza od vzniku školy v roku 1992. Pravidelne formou spravodajských príspevkov informuje o živote školy a zároveň prezentuje literárnu tvorbu žiakov. Na jeho tvorbe sa podieľa predovšetkým kolektív žiakov navštevujúcich záujmový útvar SRDCE- malý novinár. Vychádza trikrát v priebehu školského roku a ako špeciálne vydanie SRDCE info na začiatku školského roku. Novinkou je anglická verzia časopisu, resp. časť časopisu v anglickom jazyku. Je jeho súčasťou a zároveň tvorí aj samostatný anglický celok pod názvom THE HEART. Tvoríme ho v spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka Ing. Darinou Kaľavskou a Mgr. Janou Bekešovou. Ako ďalší komunikačný nástroj a doplnok využívame aj sociálnu sieť Facebook, kde si môžete pozrieť ďalšie informácie. Ďalšie informácie si môžete pozriť aj na Facebooku.

FORE WORD


Dear Readers,
I was delighted when I received a request from Ľubomír Baloga to write a brief foreword to the school magazine. Every communication medium is intended to help us tell our stories and I hope that these English pages, which became part of the school magazine, are the way how we can share news, education, entertainment and also personal communication. Finally, I want to thank everyone who contributed to the creation of the English version of the school magazine. With many good wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year!
Ing. Darina Kaľavská

REDAKČNÁ RADA 2015/2016

srdce.jpg, 81kB


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

Šéfredaktor: Katarína Škotková (IX. tr.)

Zástupca: Nikola Siváková (VIII. B)

Žiacka redakčná rada:
Nikola Balušinská (VI. A)
Sofia Dobranská (VI. A)
Herieta Filipová (VII. tr.)
Lenka Kaľavská (VII. tr.)
Laura Legátová (VII. tr.)
Erik Bekeš (VIII. A)
Vanessa Mária Balogová (VIII. B)
Viktória Kokoruďová (VIII. B)
Timea Sopková (VIII. B)
Agnesa Kaľavská (IX. tr.)
Antónia Petríková (IX. tr.)

Vedúci krúžku a grafická úprava:
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.

Učiteľská redakčná rada:
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Mgr. Lucia Balogová

Zodpovední učitelia za anglickú časť:
Ing. Darina Kaľavská a Mgr. Jana Bekešová


REDAKČNÁ RADA 2014/2015

(žiacku redakčnú radu tvoria členovia záujmového krúžku SRDCE - malý novinár)

srdce.jpg, 81kB


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

Šéfredaktor: Katarína Škotková (VIII. tr.)

Zástupca: Vanessa Mária Balogová (VII. B)

Redakčná rada: Alexandra Mlynarčíková (IX. B)
Agnesa Kaľavská (VIII. tr.)
Antónia Petríková (VIII. tr.)
Laura Legátová (VI. tr.)
Lenka Kaľavská (VI. tr.)
Sofia Dobranská (V. A)
Nikola Balušinská (V. A)
Jakub Kohút (V. A)
Matej Škotko (VI. tr.)
Ľubomír Kaľavský (VI. tr.)
Kristián Leskovský (VIII. tr.)

Vedúci krúžku a grafická úprava: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.

Učiteľská redakčná rada: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Mgr. Monika Tondrová a Mgr. Marta Fukasová

Zodpovední učitelia za anglickú časť: Ing. Darina Kaľavská a Mgr. Jana Bekešová


REDAKČNÁ RADA 2013/2014

srdce.jpg, 81kB

srdce.jpg, 81kB

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
 

Šéfredaktor: Katarína Škotková (VII. tr.)

Predseda redakčnej rady – zástupca šéfredaktora: Ľubomír Kaľavský (V. B)

Redakčná rada: Bernard Šmihuľa (IX. B), Štefan Kaľavský (IX. B), Alexandra Mlynarčíková (VIII. B), Vanesa Suchá (VIII. B), Agnesa Kaľavská (VII. tr.), Patrícia Filipová (VII. tr.), Zuzana Staňová (VII. tr.), Antónia Petríková (VII. tr.), Vanessa Mária Balogová (VI. B), Viktória Kokorúďová (VI. B), Erika Mikluščáková (VI. B), Lenka Kaľavská (V. B), Matej Škotko (V. B).

Vedúci krúžku a grafická úprava: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.

Anglická časť v spolupráci s Ing. Darinou Kaľavskou a Mgr. Janou Bekešovou

               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva