Comenius 2007/2008

O Programe

Naša škola - ZŠ sv. Jána Krstiteľa v školskom roku 2007/2008 získala od európskej únie grant v rámci projektu COMENIUS - multilaterálne školské partnerstvá.
Názov projektu „Jedno Slnko - jedno spoločenstvo" naznačuje, že ústrednou témou je Slnko, od ktorého sa odvíja celý život na našej planéte. Na tomto projekte spolupracuje naša škola s partnerskými školami z Fínska, Poľska, Rumunska, Španielska, Talianska a Turecka. Prvé spoločné projektové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 24. až 29. novembra 2007 v našej škole. Cieľom tohto stretnutia bola koordinácia naplánovaných aktivít pre jednotlivé školy a dohodnutie ďalšieho projektového stretnutia.


Pre našich hostí sme pripravili bohatý program v rámci školy, predstavili sme im Spišské Vlachy a okolie (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Žehra, Levoča, Spišská Nová Ves, Markušovce, Vysoké Tatry). Práca na projekte sa ukončí v júni 2009, pričom každá zo zúčastnených škôl vytvorí na záver finálny produkt. My vytvoríme nahrávku (DVD) z vystúpenia detskej folklórnej skupiny - Vlašanček, ktorá bola v rámci tohto projektu založená. Ústredným motívom vystúpenia budú detské hry a piesne, ktoré sa viažu na príchod jari a tradičné piesne zo spomenutých krajín. Zároveň naši žiaci v rámci projektu pracujú na úlohách, ktoré nám zadávajú partnerské školy a tvoria produkty, ktoré budú súčasťou finálnych produktov jednotlivých krajín. Jednotlivé práce si môžete pozrieť na tejto webovej stánke. Ôsmaci a deviataci napísali pre rumunskú školu básne o Slnku, ktoré potom následne preložili do anglického jazyka. Pre taliansku školu, ktorá pripravuje knihu o tradičných jedlách, naši žiaci predstavili vianočné menu (kresbou aj fotografiami) spolu s receptami a tiež tradičné slovenské raňajky. Ďalšou úlohou pre našich žiakov je pomôcť žiakom tureckej školy spracovať tému "Vplyv Slnka na náboženstvo". Žiaci 1. až 5. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali výtvarné práce v rôznych technikách na tému „ Slnko a život okolo nás", ktoré sú súčasťou encyklopédie španielskej školy. V apríli 2008 sa konalo projektové stretnutie vo Fínsku, na ktorom sa zhodnotila úroveň spolupráce a zadali sa ďalšie úlohy pre participujúce školy. V septembri 2008 sa konalo projektové stretnutie v Taliansku. Prezentáciu z projektového stretnutia si môžete pozrieť na webovej stránke. V januári 2009 sa konalo projektové stretnutie v Rumunsku,na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy – Nikola Melegová a Janka Horváthová. Prezentácia je k dispozícií na webovej stránke. V šk. roku 2008 -2009 sa ešte pripravuje projektové stretnutie v Španielsku- apríl 2009 a záverečné stretnutie je v Poľsku – jún 2009. Na záverečné stretnutie vycestuje detský folklórna skupiny – Vlašanček, kde sa a predstaví svojím programom. Účasť na tomto projekte obohacuje žiakov aj učiteľov o nové poznatky o jednotlivých krajín, o ich zvykoch a tradíciách, kultúre, vzdelávaní a v neposlednom rade umožňuje rozvíjať komunikačné schopnosti v anglickom jazyku a zároveň propaguje našu školu a mesto v zahraničí.


Práce k programu

Báseň slnko
Báseň Tajomstva lesa
Slnko a náboženstvo
Ročné obdobia
Meranie teploty a vetra
Jar,zima-Snežienka
Slovna zásoba
Vytvarné práce
Vytvarne práce - 2

Prezentácie

Prezentácia školy v Anglickom jazyku
Prezentácia školy v Slovenskom jazyku
Prezentácia Milána
Prezentácia Rumunska
Prezentácia Španielska
Prezentácia Poľska

 

Zaverečná správa

               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva