Školské akcie

Tretiaci v Levoči

logo

Fotoalbum

Dňa 22.5.2014 sa trieda III.A zúčastnila vyučovania v múzeu a na radnici v Levoči. Žiaci toto vyučovanie brali ako výlet, pretože všetky činnosti boli pre tretiakov pripravené hravou formou. V rámci výtvarnej výchovy a zároveň i vlastivedy sa dozvedeli o výrobe modrotlače. Videli látky vyrobené touto technikou i odevy. Plátno s modrotlačou sa využívalo na sukne- kidle, šatky - hustki, vesty- lajbliki, šurce. Tretiaci si mohli i prakticky vyskúšať techniku modrotlače. Na biele plátno odtláčali modrú farbu nanesenú na forme. Táto technika ich veľmi zaujala a s radosťou odtláčali na plátno rôzne vzory.

Viac

Na radnici sa žiaci dozvedeli o živote Levočskej bielej pani, ktorá sa narodila a žila v Ožďanoch. Vydala sa za hradného pána a cisárskeho kapitána Korponaya. Zaľúbila sa do kuruckého kapitána Andrássyho. Zomrela mladá 25 ročná – bola sťatá za zradu.
Žiaci na radnici postupne získavali informácie o Levočskej bielej pani i prostredníctvom prezentácie, vyfarbovaním obrázkov osôb, ktoré mali s Júliou Korponayovou niečo spoločné. Tretiaci sa dozvedeli ako sa ľudia v tejto dobe obliekali. Boli tam pripravené dve figuríny s oblečením. Žiaci mali možnosť si zasúťažiť. Vytvorili 3 skupiny a ich úlohou bolo na radnici vyhľadať v jednotlivých miestnostiach predmety, s ktorými mohli osoby, ktoré žili v dobe, keď žila Levočská biela pani, prísť do kontaktu. Keďže všetci žiaci sa snažili, ich odmenou bola pohľadnica so Spišským hradom. V tomto hrade sa ukrývali kuruci, ktorí v povstaní bojovali proti cisárovi. Po ukončení prednášky a ukážok o Levočskej bielej pani, sme sa všetci odfotili pred radnicou.

Mgr. Monika Tondrová


Exkurzia v Dome hasičov -23.5.2014

logo

Fotoalbum

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišských Vlachoch pripravil pre žiakov našej školy podujatie, na ktorom žiaci mohli vidieť hasičské autá, rôznu hasičskú techniku, nové kalové čerpadlo i staré stroje. Mladší žiaci, ktorí navštevujú hasičský krúžok predviedli súťažný beh, pri ktorom používajú hadice. Počas behu ich musia spájať, rozpájať v čo najkratšom čase. Ukázali nám ako sa viažu uzly. Žiaci našej školy si mohli i prakticky vyskúšať striekanie hadicou do pripraveného otvoru v drevenej stene. Žiaci sa dozvedeli, že práca hasičov je ťažká a náročná. Hasiči pomáhajú ľuďom v núdzi – pri hasení požiarov, pri povodniach,.... .

Aké boli veľkonočné zvyky na Spiši?

logo

Fotoalbum

Veľkonočné zvyky a tradície majú svoje korene v dávnej minulosti a prechádzajú z generácie na generáciu. Najvýznamnejšie momenty týchto ľudových zvykov sme si mohli pozrieť v interaktívnom programe ,,Jarné prebúdzanie“ a ,,U nas na Spišu – Veľká noc“ , ktoré si pripravilo Spišské múzeum v Levoči. Z tohto dôvodu dňa 16.apríla 2014 žiaci prvého stupňa navštívili Levoču, aby sa čo najviac dozvedeli o našej minulosti. Na celodennej exkurzii sme okrem veľkonočných a jarných zvykov videli aj Dom majstra Pavla z Levoče a radnicu.

Viac

Prežili sme veľmi zaujímavý deň a dozvedeli sme sa veľa poznatkov. Na vlastnej koži sme pochopili, že naozaj je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Podujatie bolo bezplatné, pretože všetky náklady cestovné a vstupné nám uhradila nadácia Poštovej banky, s ktorou naša škola uzavrela zmluvu o spolupráci. Za všetkých zúčastnených ďakujeme.

Mgr. Slávka Lazorová


Deň narcisov

logo

Fotoalbum

V piatok 11. apríla 2014 ste sa opäť mohli stať súčasťou veľkého a jedinečného projektu pomoci."Deň, keď sú slová zbytočné" Tak znelo posolstvo tohtoročnej zbierky. Vyjadruje nielen to, že kvetnaté reči o tom, ako sa má pomáhať, reálne nikomu nepomôžu, ale aj to, že Deň narcisov už nepotrebuje slová... podpora vyjadrená pripnutým narcisom vypovedá všetko: to, že sa nás to týka, že myslíme na tých, ktorí s ochorením bojujú, že nie sú sami.

Viac

V uliciach miesta Spišské Vlachy bolo tento rok 8 dobrovoľníkov z Cirkevnej spojenej školy. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa s nimi stretli a prijali ste od nich narcis - žltý kvietok symbolizujúci nádej a prispeli ste akýmkoľvek spôsobom. Žiaci vyzbierali 412,10 €, ktoré boli odoslané na účet LPR .


Divadlo v SNV

logo Zlatá priadka
Spišské divadlo ponúklo pre našich žiakov rozprávku o Zlatej priadke. Žiaci na 1.stupni netrpezlivo očakávali deň, kedy po nich prídu autobusy a odvezú do SNV. Očakávaný deň prišiel a ani sa nenazdali a už sa usádzali v divadle. Niektorí žiaci sedeli v lóžach. Boli tam i deti z inej školy. Všetci zatlieskali a čakali, kedy sa opona zdvihne. Odrazu vykukol škriatok Martinko Kinkáš a rozprávka sa začala. Bola o lenivosti a jej prekonaní usilovnosťou , skromnosťou a dobrým srdcom. Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Pochopila to i dievčina, ktorá priadla pre kráľa, ale po vypradení všetkého konope na zlato a uhádnutí mena škriatka, sa pobrala domov za svojou mamou .
Monika Tondrová

Zápas Slovensko – Maďarsko v našej telocvični

logo

Fotoalbum

V kalendári sa písal deň 28.11.2013 a pre nás žiakov to bol výnimočný deň. Našu školu navštívili žiaci z Budapešti. Pripravili si pre nás koncert, na ktorom spievalo vyše 40 žiakov. Poobede pani učiteľka Kaľavská vymyslela nám aj maďarským deťom program - futbal a vybíjanú. Naši žiaci proti nim. Kým dievčatá hrali vybíjanú, my sme sa prezliekali do dresov. Keď sme prišli do telocvične, dievčatá ešte hrali.

Viac

Učiteľ nám dal posledné pokyny pred zápasom. A je to tu. Počul som hvizd, ktorým učiteľ otváral zápas. Rozohrával som ja s Adamom. Počas zápasu sme sa striedali tak, aby si zahral každý. Chlapci z Maďarska hrali dobre, ale myslím si, že my sme hrali lepšie. „GÓÓÓL!!!“ všetci sme si zakričali. Prvý gól dal Bernard. Koniec prvého polčasu. Stav bol 1:0 pre nás. V druhom polčase bol náš súper silnejší, lebo nastúpili starší žiaci a chceli vyrovnať stav. V niektorých situáciách nás podržal aj náš brankár Tomáš. „GÓÓÓL!!!“ už druhýkrát sme si zakričali – tento raz sme po bojovnej práci oslavovali Adama. Už sa blížil koniec a z beznádejnej šance sme vybojovali roh. Rýchlo som ho šiel kopať ja. Dlho som rozmýšľal, komu to kopnem. Pri mne stáli chlapci z 9.triedy. Hovorili mi, aby som to kopol na bránu. Nechcel som ich počúvať, ale kopol som to na bránu. Počul som a videl som, ako sa moji spoluhráči tešia, ale v tom momente som ešte nevedel, že je gól. Videl som, ako lopta napla sieť, a tak som sa začal radovať i ja. S veľkou radosťou som bežal k nášmu brankárovi. Všetci sme čakali, kedy pán učiteľ odpíska koniec zápasu. Je tu koniec. Vyhrali sme 3:0 a veľmi sme sa tešili. Ja som sa tešil viac, lebo som dal jeden gól. Keď sme sa v šatni prezliekali, pán učiteľ nám aj pogratuloval k víťazstvu. Ten zápas sa mi páčil zvlášť preto, lebo to bol bojovný zápas nielen z našej strany, ale i zo strany nášho súpera. Ale samozrejme, o nič nešlo, lebo to bol len priateľský zápas. Po našom zápase si zahrali ešte dievčatá vybíjanú a taktiež sa im darilo. Rozišli sa s výhrou našich dievčat z oboch zápasov.
Matúš Mlynarčík, VI.B


Vianočný pozdrav z Budapešti

logo

Fotoalbum

Študenti Základnej školy Józsefa Gregora z Budapešti boli po tri dni hosťami Cirkevnej spojenej školy. Počas svojej návštevy v Spišských Vlachoch mal spevácky zbor dva koncerty pre žiakov našej školy a jeden verejný koncert, ktorý sa konal v Kostole sv. Jána Krstiteľa. Táto návšteva bola priateľským pokračovaním ukončeného partnerského projektu Comenius, ktorý sa skončil pred rokom.

Viac

Základná škola Józsefa Gregora nesie pomenovanie podľa uznávaného operného speváka Gregora Jozsefa, známeho v celej Európe, ktorý sa narodil v okrese, kde sa škola nachádza. Škola má špeciálne hudobné triedy a v súčasnej dobe zbor pozostáva z 92 študentov. Dirigentka súboru David Krisztina si pre nás pripravila program, ktorý zahŕňal ľudové piesne, duchovné piesne, chorály a tiež vianočné koledy a žalmy. Koncerty tohto speváckeho zboru priniesli malým i veľkým neopísateľný kultúrny zážitok. V rámci rozvíjania interkulturálnych vzťahov maďarskí študenti si mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti vo futbale a vybíjanej. Fanúšikovia z oboch táborov povzbudzovali svojich hráčov, a tak prispeli k vytvoreniu pravej športovej atmosféry, pri ktorej sa žiaci navzájom spoznávali a ako inak, mali možnosť si vyskúšať aj svoje vedomosti z anglického jazyka. Sobota bola venovaná spoznávaniu prírodných krás a historických pamiatok Spiša. Prvá cesta viedla do Levoče a následne sme navštívili Vysoké Tatry, ktoré nás privítali snehom a pravou zimnou atmosférou. Hudba je médium, ktoré prekonáva vzdialenosti a nestráca sa v čase. Pevne verím, že aj toto stretnutie nám všetkým zostane dlho v pamäti a priateľstvá, ktoré sa vytvorili, pretrvajú čo najdlhšie.Na záver by som sa chvela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto návštevy a v neposlednom rade aj vedeniu školy, ktoré nám umožnilo zrealizovať túto medzinárodnú návštevu.

Ing. Darina Kaľavská, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy


Recitovať sa oplatí

logo

Fotoalbum

Stalo sa zvykom, že sa naša škola zúčastňuje rôznych súťaží. Či už je to šport, matematika alebo nejaký iný predmet. Výnimkou nie je ani slovenský jazyk. Dlhoročná účasť na recitačných súťažiach sa piatim žiačkam z našej školy vyplatila v podobe exkurzie do Martina pod dozorom p. uč. Puchalovej. Cestovaním sme strávili polovicu dňa, ale žiadna z nás neľutuje svoju účasť na exkurzii.

Viac

Mali sme povolený vstup do Matice slovenskej. Zároveň sme mohli prejsť miestami, v ktorých svoj čas trávil Jozef Cíger Hronský pred odchodom do Argentíny. V dome Jozefa Cígera Hronského je ešte stále živo aj napriek tomu, že on už medzi živými nie je. Na spríjemnenie pomerne vyčerpávajúceho dňa si zúčastnení pozreli rozprávku Dubkáčik a Budkáčik, ktorá patrí k významným dielam Jozefa Cígera Hronského. Po prehliadke domu sa teda išlo vzdelávať aspoň formou kratšieho filmu o živote majiteľa domu. Neskôr sme sa zahrali na Róberta Geissena. Rozhodli sme sa, že bez obeda sa ďalej nepohneme. S obavami o zdravotný stav nášho žalúdka nám dozor udelil hodinový rozchod na naplnenie prázdnych žalúdkov. Po zmysluplnom využití voľného času nastal čas návratu domov. Dlhú cestu domov sme si krátili debatovaním so spolucestujúcimi. Okrem kultúrneho zážitku sme nadviazali aj nové priateľstvá.
Bernadeta Bialeková, IX. B a kol.


Návšteva v kláštore

logo

Fotoalbum

V našej škole už od jej vzniku učia aj rehoľné sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zašli sme za sestrou predstavenou, aby sa nám viac predstavili. Keď sme za ňou prišli do Kláštora sv. Terézie Avilskej v Spišských Vlachoch, prijala nás s otvorenou náručou a pozvala nás dovnútra. Usadili sme sa v jedálni, kde nás sestra pohostila teplým čajom a sladkými keksami. Samozrejme, teplý čaj nám padol vhod, pretože vonku bolo zima. Keď sme sa trochu zohriali, začali sme rozhovor so sestrou predstavenou. Počas rozhovoru sme sa cítili veľmi príjemne a spravili sme aj pár fotiek. Potom sme išli do kaplnky, aby sme sa spolu so sestrami pomodlili vešpery. Po tomto stretnutí a modlitbe v kláštornej kaplnke sme odchádzali domov plní dojmov.
Rozhovor so sestrou predstavenou si môžete prečítať v aktuálnom čísle časopisu SRDCE
redakčná rada časopisu SRDCE

Papučový deň

logo

Fotoalbum

Ahoj všetci, pozdravujeme vás zo Žiackeho parlamentu. Počas adventného obdobia sme sa okrem prípravy na vianočné sviatky venovali trošku aj zábave. Rozmýšľali sme o niečom, čo by nás všetkých aspoň na jeden deň spojilo a zároveň vyvolalo čo najviac úsmevov na tvári. Preto sme vyhlásili súťaž, ktorá mala nasledujúce pravidlá:

Viac

1. Všetci žiaci si mali vyrobiť, požičať alebo iným spôsobom zaobstarať čo najväčšie a najžartovnejšie papuče.
2. Tieto papuče si v utorok 17. decembra 2013 obuli namiesto svojich prezuviek a počas celého vyučovania ich mali na nohách.
3. Členovia Žiackeho parlamentu obišli všetky triedy, pričom zisťovali, v ktorej triede je takýchto papúč najviac. Hodnotil sa aj vtip a tvorivosť.
4. Víťazom sa však nesmela stať trieda, ktorej triedna učiteľka alebo učiteľ nevyučovali celý deň tiež v takýchto papučiach.
5. Žiacky parlament zároveň vyzval aj pána riaditeľa, obidve pani zástupkyne, netriednych učiteľov, tety z kancelárie, pána školníka a tety upratovačky, aby sa do súťaže zapojili tiež. Sľúbili sme im sladkú odmenu.
Po vzájomnej dohode všetkých členov ŽP sme sa rozhodli udeliť prvenstvo:
na I. stupni III. A
na II. stupni V. B
Víťazi získavajú jeden deň exkurzie, namiesto vyučovania, podľa vlastného výberu. Okrem toho špeciálne ceny za kreativitu alebo vtipnosť získali: Lucia Nováková (VIII. B), Viktória Dudová (I. A), Tamara Vaverčáková (V. A), , pani učiteľka Mgr. Edita Hozzová, pani ekonómka Ing. Margita Neupauerová a pán školník Marián Bašista. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili (na I. stupni to boli úplne všetci) a predviedli promenádu v telocvični.
Želáme požehnané vianočné sviatky.
žiacky parlament


 

Talk, Talk Week - Týždeň s anglickým lektorom v ZŠ sv. Jána Krstiteľa

Cely týždeň 6 hodín denne sa ôsmaci a deviataci učili s anglickým lektorom Petrom Melvillom. Celý tento týždeň bol veľmi zaujímavý. Peter nás učil správnu anglickú výslovnosť, učil nás nové slovíčka, naučil nás, ako sa vyjadrovať - a to všetko nebolo iba o učení. Peter nám angličtinu priblížil aj zábavnou formou. Hrali sme scénky na tému šport alebo láska, na ktorých sme sa veľmi pobavili. Ale samozrejme, aj niečo naučili. Zahrali sme si aj hru „ Who I am“- vlastne hádaj, kto som.

Viac

Tu sme sa veľa nasmiali, lebo sme dlho nevedeli uhádnuť, kto je kto. Čítali sme si aj rôzne príbehy, texty alebo rozprávky. Ale celý týždeň sme sa vlastne aj pripravovali na záverečný projekt „ This is me“ – to som ja. Peter nám samozrejme aj pomohol, keď sme si nevedeli dať rady, nakoniec si nás aj nakameroval – išlo o monológ, kde sme mali povedať čo najviac o sebe, priateľoch, škole a z čoho máme najväčší strach. Posledný deň sme boli v počítačovej miestnosti a spievali sme si anglické či americké pesničky. Vtedy sme sa vlastne lúčili. Nakoniec nám Peter odovzdal certifikáty, urobil si s nami fotky a už bol koniec. Myslím si, že nikto z nás, čo sme tam boli, neľutoval, že sa tohto týždňa zúčastnil a na Petra bude ešte veľmi dlho spomínať.
Annamária Kandrová, IX. A


Jack and Joe – English Drama

Fotoalbum

If I asked: “Do you remember those two brothers – Jack and Joe?” I am sure that most of our children’s answer would be: ‘’YEAH! THE MAGIC VODARENSKY PRUTIK!” This funny drama took place in the cinema of Spisske Vlachy in November 2013. The participants were the older students, beginning with class 5 up to class 9. I know I can speak for everyone when I say it was an experience! The language level was appropriate, so from 13 to 15 year olds there shouldn’t have been any difficulty of understanding.

Viac

. The plot was very easy to understand even for the younger ones whose vocabulary isn’t that extensive…. yet…. J Learning English is a long lasting process when talking about second language learners. That’s why, in my opinion, it is very important to read a lot (which makes your vocabulary raise and realize the sentence structures); to speak (what is the foreign language good for if you are not able to talk…?); to write (for now you have no idea how many letters, application forms, CV’s you will have to fill in or translate in future); and last but not least - to listen (watch movies in English, translate the songs; the first step to learn the language is to understand). I’d like to give you a piece of advice: If you found the plot a little bit boring, never mind. The aim was meant to help you develop your language skills. I think it’s been fulfilled. J
Your English teacher Jane Bekesova


1 2
               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva