Školské akcie

language flower

viac si môžete prečítať : TU

Rozprávkový deň

Rozprávky sú v živote človeka veľmi potrebné, rozvíjajú nielen hravú detskú fantáziu, ale aj zabávajú, poúčajú, ba dokonca nabádajú k lepšiemu správaniu. Preto sa dňa 28. 03. 2014 uskutočnil v našej škole „Rozprávkový deň“ pre žiakov 1. stupňa. Deti boli privítané v telocvični, kde si pre ne starší žiaci pripravili dve krátke rozprávočky. Prvá rozprávka s názvom „Čokoládový kráľ“ ,ktorú nacvičila v klube so žiakmi p. uč. Leskovská, ponúkla nielen zábavu, ale aj ponaučenie, že nie je dobré prejedať sa sladkosťami. Druhou rozprávkou bola rozprávka „Ženích pre slečnu Myšku“, ktorú nacvičila p. uč. Puchalová s triedou 5. B. Obe rozprávočky sa deťom aj učiteľom veľmi páčili a žiaci prežili zaujímavý rozprávkový deň.

Slávnostný zápis do 1.ročníka

Dňa 13.3. 2014 sa uskutočnil slávnostný zápis budúcich prváčikov. Pri príchode do telocvične sa deti premenili na trpaslíkov, aby mohli vyslobodiť Snehulienku zo zajatia zlej kráľovnej. Museli splniť niekoľko úloh: Ísť do bane a vyťažiť drahokami, ktoré triedili podľa tvaru. Trpaslíci išli hľadať Snehulienku do tmavého lesa a preto si so sebou vzali lampášiky, ktorými si svietili. V lese našli zvieratká, ktoré zlá kráľovná pomotala a preto im trpaslíkovia pomohli. Rozdelili ich na lesné a domáce. Potom prišli na lúku. Celá lúka rozkvitla kvetmi priradením správneho počtu bodov k číslam na margarétach.

Viac

Trpaslíkov však čakala dlhá cesta ku Snehulienke. Trpaslíkom pomohli kvety, ktoré vytvorili cestičku až ku princeznej. Princezná Snehulienka bola v komnate, ktorú trpaslíkovia vyslobodili zo zlej moci kráľovnej. Princezná ďakovala svojim vysloboditeľom za záchranu. Darovala im svoj obrázok, ktorý si mohli hneď vymaľovať. Keďže trpaslíci preukázali odvahu a nebojácnosť pri vyslobodzovaní Snehulienky, vyslúžili si pamätný list na tento deň. Podaním ruky Snehulienke sa trpaslíkovia opäť premenili na budúcich prváčikov, ktorí sa už tešili na hostinu. Tak ako v rozprávke.

Mgr. Monika Tondrová


Návšteva cernu - Švajčiarsko

Približne o 6:00 večer sme vyrazili klimatizovaným autobusom zo Spišských Vlách. Po necelom dni sme už boli vo Švajčiarsku, presnejšie v meste Winterthur. Bola tam budova zvaná Technorama- Fyzikálne vynálezy, ktoré sme si mohli vyskúšať a zahrať sa s nimi. Boli tam až 4 poschodia. Čím sme išli vyššie, tým to bolo zložitejšie. Naneštastie sme nemali dosť času si vynálezy viac obhliadnuť. Potom sme šli do istého francúzskeho mesta, v ktorom nás čakal hotel F1.

Viac

viac si môžete prečítať : TU


Deň otvorených dverí

logo

Fotoalbum

Prezentácia

Druháci na lyžiarskom výcviku

logo

Fotoalbum

Každý školský rok sa pre druhákov našej školy koná lyžiarsky výcvik. Aj toho roku sa v dňoch 6.2.,7.2.,10.2., a 11.2.2014 dočkali druháci snehu a zúčastnili lyžiarskeho výcviku v rekreačnom stredisku „Zahura“. Účasť žiakov bola stopercentná. Prvý deň bol pre viacerých veľmi ťažký, veď len traja zo všetkých žiakov vedeli lyžovať. No čo deň, to lyžiarov na vleku stále pribúdalo. V tretí deň po nočnom daždi bol terén ťažký a zľadovatelý. Druháci sa nevzdávali a zvládli lyžovanie aj v horších podmienkach. V posledný deň sa súťažilo v zjazde slalomu na čas. Vyhodnotenie súťaže bolo takéto:

Viac

1.miesto: Timea Kicková
2.miesto : Tamarka Leskovská
3.miesto : Viktor Kolcún
Úspešnosť lyžiarskeho výcviku bola stopercentná, pretože všetci druháci sa naučili lyžovať a zaslúžili si tak krásne medaily. Veľké poďakovanie patrí aj učiteľom – inštruktorom, p. školníkovi a rodičom, ktorí pomáhali pri úspešnom zvládnutí lyžiarskeho výcviku.

Mgr. Slávka Lazorová


Tretiacka sánkovačka

logo

Fotoalbum

Slniečko pekne svietilo, preto sa žiaci III.A a III.B triedy tešili na sánkovačku neďaleko školy. Žiaci sa sánkovali na kĺzakoch, boboch. Bola to paráda. Na záver si žiaci zasúťažili, kto bude rýchlejší. Samozrejme po dvojiciach. Sánkovačka bola veselá, všade sa ozýval smiech, čo prezrádzali ich červené líčka.

Snehuliacka súťaž

logo

Fotoalbum

Na 1. stupni sa uskutočnila medzitriedna súťaž v stavaní snehuliakov. Každá trieda si poprinášala rôzne pomôcky, aby snehuliak vyzeral čo najoriginálnejšie. Žiaci si pomáhali lopatkami, vedrami, nádobami. Žiaci boli odmenení už svojim snehovým dielom, pretože každá trieda vytvorila úžasného snehuliaka a tak bola odmenená diplomom.

Triedy vytvorili týchto snehuliakov:

I.A – Snehuliacke kráľovstvo,
I.B- Snehuliak Smiechuliak,
II. trieda –Snehuliak Obor,
III.A – Snehuliak Deduško Večerníček,
III.B- Snehuliak Dlhý nos,
IV. trieda – Snehuliak Srdiečko

Najväčšieho snehuliaka postavila II. trieda.

Mesiac úcty k starším

logo

Fotoalbum

29. októbra, v mesiaci, ktorý nesie prívlastok Mesiac úcty k starším, si žiaci Cirkevnej spojenej školy pripravili pre svojich starých rodičov kultúrny program, ktorým chceli vzdať hold ich šedinám a múdrosti. Stretnutie , ktoré sa nieslo v duchu vzájomnej spolupatričnosti, si aj starí rodičia z folklórnej skupiny Kalina z Kolinoviec pripravili program pre žiakov našej školy. Týmto programom im chceli predstaviť ľudové zvyky zo svojej mladosti. Toto podujatie sme ukončili príjemným posedením spojeným s občerstvením.

Uctenie si relikvií svätých v Prešove

logo

Fotoalbum

Začiatok novembra je spojený so sviatkom všetkých svätých. Prešovský františkáni opatrujú relikvie 275 svätých, ktoré si je možno uctiť. Z našej školy tento šk. rok využili túto možnosť žiaci VI. A a VI. B.
Mohli si tak okrem iných uctiť relikvie: sv. Petra, sv. Matúša, sv. Benedikta, sv. Františka Assiského, sv. Ignáca z Loyoly, sv. pátra Pia alebo slovenských svätcov. Zároveň navštívili aj gréckokatolícku katedrálu sv. Jána Krstiteľa.
článok PREŠOVSKÝ KORZÁR:
http://presov.korzar.sme.sk/c/6996501/v-obrazoch-v-presove-ukazali-relikvie-svatcov.html
http://skolskyservis.teraz.sk/

Poznávaj Spišské Vlachy

logo

Fotoalbum

Žiaci 5. ročníka mali, aj tento školský rok, možnosť zúčastniť sa dejepisno-náboženskej exkurzie počas ktorej spoznávali Mesto Spišské Vlachy. Navštívili evanjelický kostol (sprievod p. Jonásová), starú radnicu a mestskú vežu – „TURŇU“ (sprievod p. Tomášková), kaplnku pod vežou, Kostol sv. Jána Krstiteľa, mestský cintorín a židovský cintorín

Európsky deň jazykov

logo

Fotoalbum

26. septembra 2013 sme si aj na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001, a ktorý sa odvtedy koná každoročne práve v tento deň organizovaním rôznych podujatí na miestnej ale aj medzinárodne úrovni. Cieľom tohto podujatia je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia.

Viac

Žiaci 8.B triedy si pre mladších spolužiakov pripravili rôzne aktivity vo forme wokshopov, kde si žiaci mohli precvičiť svoje jazykové zručnosti zodpovedajúce ich jazykovej úrovni. Aj žiaci druhého stupňa sa zapojili do aktivít, ktoré pre nich pripravili vyučujúci AJ. Jednou z najťažších úloh bolo vypracovať test posudzujúci úroveň ich vedomostí o európskych jazykoch. A veru nemali to ľahké.
Test si môžete pozrieť TU
Veríme, že žiaci strávili príjemní deň, osvojili si niektoré jazykové zručnosti a uvedomili si dôležitosť štúdia cudzích jazykov.
Viac o organizovaných podujatiach a o samotnej myšlienke Európskeho dňa jazykov si môžete prečítať TU


RODINA, AKÚ MÁŠ BUDÚCNOSŤ?

logo Rímskokatolícky kňaz Mgr. Róbert Neupauer je absolventom našej školy. V príspevku pod názvom Rodina, akú máš budúcnosť? poukazuje na súčasné tlaky, ktorým sme vystavení – rodičia, učitelia a predovšetkým naše deti. Celý článok si môžete pozrieť TU , a suvisiace odkazy k táme nájdete TU

Praktická časť účelového cvičenia a didaktických hier

logo

Fotoalbum

Dňa 8.10.2013 sa konala praktická časť účelového cvičenia a didaktických hier.
Žiaci z prvého stupňa si púšťali šarkanov – počasie im prialo a úsmev na tvári nechýbal nikomu.
Žiaci druhého stupňa plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach – úlohy boli najmä o zručnosti a šikovnosti, no nechýbali ani krátke testíky z topografie, dopravnej výchovy, zdravotníckej prípravy, protipožiarnej ochrany,......
   

Drevenik

logo

Fotoalbum

Dňa 17.9.2013 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili terénneho pozorovania NPR – Dreveník. Na Dreveník sa žiaci presunuli pešo po ceste zo Spišských Vlách do Žehry a na Dreveník. Žiaci navštívili aj kostol sv. Ducha v Žehre, v ktorom nám odbornú prednášku poskytla pani Orlovská. Potom sa žiaci presúvali po poľnej ceste smerom na Dreveník, pozorovali okolitú krajinu- travertínový lom a na Dreveníku plnili úlohy rozdelené do geografickej, biologickej a dejepisnej časti. Naspäť sa žiaci vracali autobusom.

Teoretická príprava účelového cvičenia a didaktických hier

logo

Fotoalbum

Dňa 19.9.2013 sa žiaci našej školy zúčastnili teoretickej prípravy účelového cvičenia a didaktických hier. Žiaci prvého stupňa si pozreli prezentácie k dopravnej výchove a následne si svoje vedomosti a zručnosti otestovali pri deviatakoch na bicykli a kolobežke. Nechýbal krátky testík z dopravy.Pre všetkých boli pripravení odborne porozprávať a odpovedať na zvedavé otázky - lesníci a taktiež aj poľovníci - o ochrane a správaní sa v lese, zdravotníci – poskytnutie prvej pomoci, požiarníci – ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách.

1 2
               
 
 
usspv.jpeg, 89kB

Umelecká škola Spišské Vlachy

erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva